VOORSTELLING EBP CONSULTING

 

Het werkterrein van EBP Consulting omvat exclusief de problematiek van de overheidsopdrachten en dit in al zijn facetten.

 

EBP Consulting is gespecialiseerd in de ondersteuning van zowel overheden als bedrijven bij overheidsopdrachten. Het hoofddoel van EBP Consulting is uitsluitend toegespitst op overheidsopdrachten en bestaat erin ervoor te zorgen dat zowel de publieke als de private sector zo efficiënt mogelijk de relevante wetgeving en regelgeving kennen en kunnen omzetten naar de praktijk.

 

Hoewel de overheidsopdrachtenregelgeving ons expertise betreft, besteedt EBP Consulting inzonderheid specifieke aandacht aan het praktische aspect van een aankoopprocedure. Door onze uitgebreide ervaring met administraties overstijgt  onze benadering het louter juridische: wij kunnen het juridische aspect “operationaliseren” om tot de beste juridische en praktische oplossing te komen voor aanbesteder en ondernemer. Vanuit onze zienswijze dienen de wet- en andere regelgeving te worden gerespecteerd, maar de uitgeschreven opdracht moet ook een effectief en efficiënt instrument zijn voor een administratie.

 

Het is van het grootste belang dat bij onze interventies, zij het op gebied van opleiding dan wel op dat van advies, aan de zelfredzaamheid in de praktijk van onze deelnemers/klanten wordt gewerkt. Zij zijn het immers die dagelijks deze uitermate complexe materie in de praktijk moeten brengen.

 

Om deze redenen streeft EBP Consulting ernaar een maximale kennisoverdracht te bewerkstelligen en wordt de nodige tijd besteedt aan het peilen naar specifieke problemen bij de uitvoering van iedere opdracht.

 

Het team van EBP Consulting is samengesteld uit verschillende medewerkers die o.m. uit overheidsadministraties komen en kan rekenen op ondersteuning door verschillende specialisten/onderaannemers die op dit ogenblik voor de overheid werken rond de materie van overheidsopdrachten.

 

EBP Consulting CVBA maakt deel uit van de EBP-groep (EBP bvba, Bouwkroniek NV, Bouwmateriaal Benelux BV, Informeeting bvba, …).